Telefoon 0345 - 515503

Privacyverklaring Verschoor Metaal Techniek BV 

18 juni 2018 

Uw privacy is voor Verschoor Metaal Techniek BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Verschoor Metaal Techniek BV allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met vmt@vmtbv.nl 

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en zes maanden daarna. 

Wordt u Klant 

Wanneer u bij ons klant wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, factuuradres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en afleveradres. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met u sluiten en voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Promotie 

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon. 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. U kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht. 

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. 

In onze website zijn Youtube video‚Äôs opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, uw persoonsgegevens. 

Cookies 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring. 

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
  • het laten corrigeren van fouten 
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
  • intrekken van toestemming 
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Verschoor Metaal Techniek BV 
Pascalweg 18 
4104 BG Culemborg 
vmt@vmtbv.nl 
0345 - 515503

Cookieverklaring